Kontakt ze sztabem

Sztab podczas 18 finału mieścił się w budynku Hufca ZHP w Łomży:

ul. Polowa 11A, 18-400 Łomża
e-mail: sztab@wosp.lomza.pl

szef sztabu: phm. Krzysztof Pyczot
telefon: +48 604-284-106